O bezpieczeństwie w gminie Ciechanów

Mazowiecka policja organizuje społeczne debaty o bezpieczeństwie. Jedno z takich spotkań odbyło 
się w Urzędzie Gminy Ciechanów.

– Mieszkańcy gminy mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu, obejmującym wiele aspektów działalności i współdziałania policji z samorządem, instytucjami i organizacjami, które w istocie swojego funkcjonowania mają między innymi  na uwadze ciągłą poprawę bezpieczeństwa i troskę o bezpieczeństwo publiczne – poinformowała rzeczniczka ciechanowskiej policji sierż. sztab. Jolanta Bym.[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=QtaklOl0gvE’]

 

– Debata ma na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec spraw bezpieczeństwa oraz wspólne wypracowanie rozwiązań problemów uciążliwych dla lokalnej społeczności, w tym spraw które budzą powszechny sprzeciw i tworzą poczucie zagrożenia. Rolą debaty jest także zbadać oczekiwania społeczne i włączyć środowisko lokalne do wspólnego wypracowania propozycji rozwiązań mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa – relacjonuje dalej rzeczniczka.

W debacie wzięli udział:  Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Grabowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Zbigniew Andres, wójt gminy Ciechanów Marek Kiwit, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego- kom. Krzysztof Hincman, Naczelnik Wydziału Prewencji- podinsp. Mirosław Kęsik, Dzielnicowy sierż. szt. Dominik Jaworski, sołtysi, radni, przedstawiciele instytucji, szkół oraz mieszkańcy gminy.

Dzielnicowy sierż. szt. Dominik Jaworski przedstawił charakterystykę oraz strukturę Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. – W swojej prezentacji odniósł się do przestępczości na terenie powiatu oraz gminy Ciechanów w poszczególnych latach. Przedstawił również jak ustrzec się przed oszustwami na tzw. “wnuczka” oraz ich charakterystykę – relacjonuje Jolanta Bym. – Drugim prelegentem był Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Ciechanów, kom. Krzysztof Hincman. Naczelnik odniósł się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu oraz gminy Ciechanów. Przedstawił zagrożenie wypadkowością oraz liczbę zdarzeń drogowych w poszczególnych latach. Zwrócił również uwagę na istotę programów profilaktycznych, a w szczególności programu B&N – Bezpieczny Niechroniony.

Główne problemy poruszone przez mieszkańców gminy Ciechanów podczas debaty dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwłaszcza mieszkańcy wsi Pęchcin mieli wiele uwag jeśli chodzi bezpieczne poruszanie się pieszych w tej miejscowości leżącej przy bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 60.