O “Czystym Powietrzu” w Regiminie

W Urzędzie Gminy w Regiminie odbyło się spotkanie dotyczące Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Mieszkańcy gminy zapoznali się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, otrzymali informacje odnośnie składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dofinansowanie można uzyskać na: wymianę pozaklasowego źródła ciepła,

· instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, · stolarkę drzwiową i okienną, dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

– Zapraszamy do korzystania z Gminnego Punktu Konsultacyjnego Programu “Czyste Powietrze”, który funkcjonuje w urzędzie (parter, pok. 4) w poniedziałki i wtorki w godzinach 8. – 16. – informuje Urząd Gminy w Regiminie.

Red

Fot. UG Regimin