Obchody 78. rocznicy Armii Krajowej w Ciechanowie

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz i Premier Rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcający Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

W ostatni piątek w Ciechanowie odbyły się uroczystości związane z tym wydarzeniem, zorganizowane przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej przy pomniku poświęconym “Ciechanowianom, żołnierzom Wojska Polskiego i Armii Krajowej, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach 1939 -1956”. Okolicznościowe przemówienie wygłosił szef sztabu 5. MBOT ppłk Edward Chyła.

Fot. Marek Szyperski