Objazdy przy Tatarskiej

-Na ul. Tatarskiej, na odcinku drogi dojazdowej do posesji, między skrzyżowaniem z ul. Olchową a skrzyżowaniem z ul. Grota-Roweckiego, ZWiK prowadzi prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, z uwagi na co fragment ten do 16 września będzie wyłączony z ruchu – poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Renata Jeziółkowska.

Dla mieszkańców dojazdy do posesji zostały umożliwione, natomiast pozostali kierowy proszeni są o korzystanie z objazdów. Prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji roboty to element inwestycji w budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej wraz z przepompownią.

Fot. UM Ciechanów