Obok Orła znak Pogoni…

Sympozjum zorganizowane w niedzielę 6 stycznia w Domu Parafialnym “Katolik” przez Akcję Katolicką parafii farnej rozpoczęło ciechanowskie obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

O przyczynach wybuchu Powstania i jego przebiegu – zwłaszcza na ziemi ciechanowskiej – mówił historyk z ZS nr 1 Jacek Hryniewicz.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=i2iNhpuid9s’]

Znany historyk, ks. prof. Michał Grzybowski mówił o roli duchowieństwa diecezji płockiej w Powstaniu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=TaWQcSMdR48′]

Znaczenie sympozjum podkreślił gospodarz – proboszcz parafii pw. św. Józefa ks. kanonik Zbigniew Adamkowski.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=qplD3iITU2Y’]

Łukasz Wesołowski zaprezentował powstańcze symbole i pieśni. W spotkaniu wzięło udział wiele znanych osób, m.in. wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz, prezes i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Eugeniusz Sadowski i Bernard Grzankowski, wójtowie: Gołymina – Andrzej Chrzanowski i Strzegowa – Wiesław Zalewski, radny Sejmiku Mazowieckiego Benedykt Pszczółkowski, radny powiatowy Włodzimierz Fetliński, dyrektor biura senatora Jana Marii Jackowskiego – Robert Kuciński, członkowie Związku Piłsudczyków z prezesem Jackiem Stachiewiczem.

a