Obradowała Rada Powiatu Ciechanowskiego

Na XIII sesji obradowali radni powiatowi. Wysłuchali m.in. informacji o bezpieczeństwie w powiecie ciechanowskim w 2011 r. i działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Jednomyślni (20 głosami za) przyjęli trzy uchwały.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=J_odFyJ3mCs&feature=player_detailpage’]

a