Obradowali radni powiatowi

Na 30. już sesji obradowała Rada Powiatu Ciechanowskiego. Radni m.in. rozpatrzyli informację o działalności Powiatowego Centrum POmocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. Wysłuchali także informacji komendanta powiatowego policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ciechanowskim w ubiegłym roku.

Radni przyjęli też kilka uchwał, w tym o obsadzeniu wakującego mandatu radnego, a także wysłuchali sprawozdania starosty Sławomira Morawskiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Przjzs7sLGk’]