Obradowali radni powiatowi

Jednogłośnie na ostatniej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2015 r. Jednogłośnie przyjęli też sprawozdanie z jego wykonania.

W trakcie sesji ślubowanie złożyła nowa radna – Agnieszka Bukowska (PiS), która zastąpiła zmarłego przedwcześnie radnego Marka Milewskiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=WrWPpt9nAp8′]