Obradowali radni Rady Miasta Ciechanów

Dziewięć uchwał przyjęła ciechanowska Rada Miasta na dzisiejszej (czwartek, 30 marca) sesji. Radni rozpatrzyli sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji programów w zakresie wspierania rodzin, zapobiegania przemocy domowej, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Ustalili lokalizację dwóch budynków wielorodzinnych, które powstaną w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze.

Do budżetu na 2023 r. radni wprowadzili m.in. zwycięskie zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

– Radni przychylili się do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Opinogórskiej, gdzie powstaną dwa nowe czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne. Ich budowa zostanie zrealizowana w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze. Ponadto radni w drodze uchwały przyjęli zasady dotyczące przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkaniowego. Głos w sprawie działań Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze zabrali prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz prezes SIM Północne Mazowsze Roman Niesiobędzki. Zaprezentowali założenia inwestycyjne dotyczące budownictwa wielolokalowego na terenie Ciechanowa – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Samorządowcy uchwalili zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zwiększono w nim wydatki na dyżury, punkt wsparcia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych oraz zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki. W ten sposób zagospodarowano niewykorzystane w poprzednim roku środki w łącznej wysokości 227 660,11 zł.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą działki przy ul. Siewnej oraz zbycie lokalu znajdującego się w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 52.

red

Fot. UM Ciechanów