Obrazy Januarego Suchodolskiego w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zaprasza dzisiaj (sobota, 19 maja) na wernisaż wystawy “Malarstwo Januarego Suchodolskiego”, który odbędzie się o godz. 18.00 w Dworze Krasińskich.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=1yE8WRn4Wqw&feature=player_detailpage’]

Wystawę można będzie oglądać do końca października.January Suchodolski urodził się 19. IX. 1797 roku w Grodnie. W 1810 roku z woli ojca wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Elementarnej Artylerii i Inżynierów Wojsk Księstwa Warszawskiego mieszczącej się w Arsenale. Mianowany sześć lat później podporucznikiem wojsk Królestwa Polskiego, kształcił się nadal jako amator w sztuce malarskiej.

W 1823 roku został adiutantem polowym dowódcy pułku Grenadierów Gwardii Królewskiej – Wincentego Krasińskiego. Zetknięcie się Suchodolskiego z gen. Krasińskim zaważyło nie tylko na jego karierze wojskowej, ale także artystycznej. Krasiński wprowadził swego adiutanta na dwór wiedeński, a także przedstawił go carowi Mikołajowi. Suchodolski malował wtedy sceny z walk kościuszkowskich i wojen napoleońskich, o których słyszał od zaprzyjaźnionych z dowódcą żołnierzy. Suchodolski opiekował się galerią Ordynacji Krasińskich i kopiował znalezioną tu „Bitwę pod Somosierrą” autorstwa Horacego Verneta, namalował także wiele obrazów na zlecenie gen. Krasińskiego.

W 1830 roku Suchodolski uczestniczył w powstaniu listopadowym. W wolnym czasie szkicował portrety swych kolegów żołnierzy. W roku 1832, po upadku powstania, wyjechał do Rzymu, gdzie studiował pod kierunkiem Horace’a Verneta. Aby zarobić na swoje utrzymanie malował bitwy z powstania 1830 r. oraz sceny z walk Legionów Polskich, które znajdowały nabywców wśród Polonii, przysparzając artyście sławy i wielbicieli. Powstały też wtedy tzw. włoskie sceny rodzajowe. Największy wpływ na twórczość artysty miał jednak Vernet, do którego dzieł Suchodolski celowo upodabniał swe obrazy. Pod wpływem mistrza wprowadził do swej sztuki wątek orientalny.

W 1837 roku artysta powrócił do Warszawy. Niebawem po nadaniu mu tytułu członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych został wezwany do Petersburga, gdzie przez kolejnych kilka miesięcy malował dla cara obrazy bitew stoczonych przez wojska rosyjskie. Po powrocie do kraju artysta wyjechał do Paryża (1844). Przez większość czasu przebywał jednak w ojczyźnie. W 1852 roku wyjechał do Krakowa, w którym poznał Wincentego Pola. Od tego czasu jego twórczość wzbogaciła się o ilustracje dzieł przyjaciela np. „Mohorta”. W 1860 roku Suchodolski został jednym z członków komitetu walczącego o utworzenie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ponadto udzielał się również w komitecie organizacyjnym Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. January Suchodolski zmarł 20 marca 1875 roku w Bojmiu.

Stworzył dziesiątki obrazów historyczno-batalistycznych, replikowanych wielokrotnie na zamówienie, scen anegdotycznych i rodzajowych. W większości dzieł głównym bohaterem był piękny koń arabski. Na obrazach Suchodolskiego konie pojawiają się po raz pierwszy jako samodzielny temat – kontynuowany później m.in. przez Juliusza Kossaka.

za http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/artykul/czytaj/273?rp=1