Obwodnica Ciechanowa. Ruszają prace nad projektem. Tiry pojadą nią za trzy lata

Podpisano umowę na opracowanie „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Ciechanowa w ciągu DK60”. – To siódma z dziewięciu inwestycji przewidzianych na Mazowszu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której rozpocznie się proces przygotowawczy – poinformowała dzisiaj (czwartek, 29 kwietnia) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie.

 Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości około 4,2 mln zł została podpisana z firmą S.T.I. Polska. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że termin zakończenia prac przypada na II kwartał 2024 r, – informują drogowcy. – Zadaniem projektanta będzie wykonanie „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej”.

16-kilometrowa trasa o klasie GP (ruch główny przyśpieszony) zostanie poprowadzona nowym śladem drogi krajowej nr 60, po południowej stronie Ciechanowa. – Docelowy przebieg trasy zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej – zapowiada GDDKiA.

GDDKiA przypomina, że obwodnica Ciechanowa, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i poprawa warunków ruchu w samych Ciechanowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Ciechanowa jest jedną z dziewięciu na Mazowszu ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. – W zakresie wszystkich obwodnic podjęte zostały działania, które finalnie zakończą się wybudowaniem nowych tras. O zaawansowaniu prac przeczytasz tutaj – informuje warszawski oddział GDDKiA.

Red

Fot. GDDKiA