Ocena szkód spowodowanych przez tegoroczną suszę

Do 31 października rząd wydłużył termin na składanie przez rolników wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.