Od czego zginęły ryby w Łydyni?

W przyszłym tygodniu mamy poznać wynika badań pobranych przez inspektorów ciechanowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie zatrucia ryb w rzece Łydyni.

-W wyniku oględzin ustalono, że prawdopodobną przyczyną może być zrzut ścieków z oczyszczalni komunalnej w Ciechanowie. Pobraliśmy próbki z oczyszczalni ścieków i poniżej i powyżej kolektora – poinformowała Małgorzata Pałka, kierownik delegatury WIOŚ w Ciechanowie.

Przypomnijmy, że do zanieczyszczenia rzeki i śnięcia ryb na ok. półkilometrowym odcinku Łydyni doszło w minioną sobotę. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.ciechtivi.pl/martwe-ryby-w-lydyni-winny-remont-w-oczyszczalni-sciekow/