Od stycznia zmiany w programie “Czyste Powietrze”

Podwyższenie progów dochodowych (z uwagi na wzrost wynagrodzeń) oraz kwoty wsparcia finansowego (wzrastają ceny usług), uwzględnienie głębokiej termomodernizacji ze wszystkimi elementami, zwiększenie wysokości dotacji dla wnioskodawców o najniższych dochodach (nawet do 135 tys. zł).

Konferencja w Pułtusku. Od lewej: dyr. delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, wicepremier Henryk Kowalczyk

Najważniejsze zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, który wejdzie w życie 3 stycznia przyszłego roku, przedstawił na konferencji prasowej w Pułtusku wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. – Łącznie kwota maksymalną, jaką może uzyskać beneficjent ten najuboższy, to jest nawet 135 tysięcy złotych. To uzależnione jest od progów dochodowych – zaznaczył Henryk Kowalczyk. – Myślę, że warto przy tej zimie, szczególnie przy tej cenie węgla, warto pomyśleć o odejściu od węgla i przejść na znacznie tańsze źródło ciepła – stwierdził.

Drugie spotkanie poświęcone zmianom w programie „Czyste Powietrze” odbyło się w Ciechanowie w Wydziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i można będzie złożyć drugi wniosek o dofinansowanie. Czyli jeżeli beneficjent złożył we wcześniejszych naborach o wymianę źródła ciepła, to teraz może złożyć o termomodernizację – powiedziała Justyna Jakubiak, dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ciechanowie.

Konferencja w Ciechanowie. Od lewej: Justyna Jakubiak – dyr. Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW, poseł Rafał Romanowski – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Anna Cicholska, Anna Żebrowska – dyr. delegatury MUW w Ciechanowie, Mariola Kołakowska – wójt gminy Regimin

– Oprócz aspektów ekologicznych, ważny jest aspekt ekonomiczny dla gospodarstw domowych – powiedziała poseł PiS Anna Cicholskai. – Najważniejszy jest próg dochodowy powiększony tak, żeby lista beneficjentów była większa. Druga rzecz, która się pojawi po 3 stycznia to jest większe dotowanie – stwierdził poseł PiS Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

W powiatach ciechanowskim, pułtuskim, mławskim, płońskim i żuromińskim do tej pory złożono 9 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 151 milionów złotych. W Ciechanowie działa punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać wszystkie informacje i pomoc w składaniu wniosku.

Pełne informacje o nowych zasadach programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: http://wfosigw.pl

red

Fot. Monika Szyperska/Pixabay.com – zdjęcie ilustracyjne