ODDAJ KREW 11 PAŹDZIERNIKA

Starosta ciechanowski i Polski Czerwony Krzyż zapraszają na akcję Honorowego Krwiodawstwa wszystkie chętne i zdrowe osoby w dniu 11 października 2021 r. do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy w Ciechanowie, Powstańców Wielkopolskich 2.