Odszedł na wieczną wartę

W Pałukach odbył się w ostatnią środę (29 lipca) pogrzeb Janusza Trętowskiego – partyzanta Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, związanego z oddziałem Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. Rój.

Śp. Janusz Trętowski zmarł w wieku 90 lat. Wartę honorową przy trumnie zaciągnęli żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa. W pogrzebie wziął udział wójt gminy Opinogóra Górna – Piotr Czyżyk.

Śp. Janusz Trętowski spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Pałukach. Publikujemy pożegnanie, które na cmentarzu wygłosiła – w imieniu Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – Jadwiga Płodziszewska.

Ostatnie pożegnanie św. pamięci ppor. Janusza Trętowskiego

 Pragnę Pana, Panie Poruczniku,  pożegnać w imieniu kombatantów i Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. Rój.

Panie Poruczniku, „Kruku”, żołnierzu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,  wojskowy pisarzu, łączniku, kwatermistrzu, odszedłeś na wieczną wartę! Stajesz w jednym szeregu z tymi, którzy walczyli o Niepodległą Polskę. Stajesz w jednym szeregu z tymi, dla których ”Bóg, Honor, Ojczyzna”, to nie tylko słowa, ale wyznacznik postawy życiowej. Umiłowałeś Boga, Ojczyznę i Rodzinę nade wszystko.

Pragniemy podziękować Panu za zaangażowanie w utrwalanie godnej pamięci o kolegach, żołnierzach z Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poległych w latach 1945-1956. Pamiętamy powstawanie pomnika, Ich symbolicznego grobu w Zielonej, pamiętamy ufundowanie Sztandaru dla  koła kombatantów z Zielonej z siedzibą w Krasnem , pamiętamy wiele uroczystości rocznicowych i spotkań żyjących jeszcze weteranów i kombatantów. Pamiętamy Pana, Panie Poruczniku zawsze obecnego i zaangażowanego, służącego pomocą i modlitwą. Jeszcze w lutym tego roku,  gdy organizowaliśmy uroczystości rocznicowe w Pałukach, z okazji 70. rocznicy śmierci żołnierzy z patrolu „Tygrysa”, służyłeś nam wsparciem i dobrą radą, przeżywałeś to wydarzenie razem z nami. Postawa patriotyczna to największe dziedzictwo i zadanie, jakie Pan pozostawił  swojej ukochanej Rodzinie. Dzieci wychował Pan w duchu miłości do wiary katolickiej i Ojczyzny.

Panie Poruczniku , dziękujemy!  Spoczywaj w pokoju.

*********************************

Społeczny Komitet Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, tworzą rodziny związane pokoleniowo z oddziałem ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój. Niezwykle ważna jest dla nich godna pamięć o poległych żołnierzach NSZ i NZW oraz ich dowódcy ”Roju”.

Fot. Marek Szyperski