OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA “SMOG”

Dzisiaj (środa, 20 listopada) policjanci prowadzą ogólnopolskie działania pod nazwą „SMOG”, które mają na celu dbanie o nasze środowisko i wyeliminowanie z ruchu drogowego tzw. „kopciuchów”, które dostarczają znaczne ilości zanieczyszczenia do powietrza. 

Również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie będą sprawdzać czy kontrolowane przez nich pojazdy, nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności. Będą również reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego samochodów niesprawnych technicznie. 
Należy pamiętać, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego w kwestii stanu technicznego pojazdów, ma znaczny wpływ na nasze bezpieczeństwo oraz jakość powietrza, którym oddychamy. 

Przypominamy, że kierowcy muszą się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości.

podkom. Ewa Brzezińska, KPP Ciechanów