Ojrzeń, Jest punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Gminy w Ojrzeniu uruchomił dla mieszkańców gminy punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi programu „Czyste Powietrze”.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27  (I piętro , pok.nr 7) i czynny jest 5 dni w tygodniu.    W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Tomaszem Tokarskim pod nr tel. 23 671 83 20 lub  730 294 949 lub adresem e-mail tomasztokarski@ojrzen.pl 

– W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Warszawie. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników – informuje Urząd Gminy.

Więcej na https://ojrzen.pl/program-czyste-powietrze/

red