Opinogóra Górna. Policzą ile jest azbestu w gminie

Gmina Opinogóra Górna inwentaryzuje wyroby zawierające azbest. Ma to związek z  przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2021-2032”.

Inwentaryzacja rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 13 sierpnia. – Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Opinogóra Górna – informuje opinogórski Urząd Gminy. – Mieszkańców Gminy Opinogóra Górna, użytkowników wyrobów zawierających azbest prosimy  o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków – informuje Urząd.  – Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne