Opinogórski Proboszcz – Kanonikiem

Ks. Jarosław Arbat – proboszcz opinogórskiej parafii pw. św. Zygmunta otrzymał tytuł kanonika. Godność tę otrzymał w Wielki Czwartek – dzień ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Kapłaństwa.

Kościelne godności ks. Arbatowi i siedmiu innym kapłanom nadał biskup płocki Piotr Libera. A my przypominamy jedną z katechez wygłoszonych przez ks. kanonika Jarosława dla ciechtivi.pl

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1AjAW05EYWo[/embedyt]