Opinogórski zameczek będzie jak nowy

Trwa remont neogotyckiego zameczku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.  To część projektu “Zwiększenie dostępności do kultury – rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap V”.

Odnawiane są m.in. elewacje budowli i remontowane mury oporowe. Mimo remontu, który ma zakończyć się jeszcze w tym miesiącu – zameczek można zwiedzać.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=5jYVQtw5hmM’]