OSP Klice powraca

Podczas niedawnych uroczystości upamiętniających 150. rocznicę bitwy pod Zeńbokiem z czasów Powstania Styczniowego wójt gminy Regimin Lech Zduńczyk zapowiedział reaktywację Ochotniczej Straży Pożarnej w Klicach.

Będzie to już ósma jednostka OSP w gminie Regimin. Warto dodać, że w tym roku stulecie działania będzie obchodziła OSP Lekowo.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=tnlxrGW7RnQ’]Jak informuje Urząd Gminy w Regiminie – “Dzięki dofinansowaniu w wysokości 40 000 zł., jakie gmina Regimin otrzymała od Marszałka Województwa Mazowieckiego, strażacy z OSP Lekowo dysponują nowym lekkim samochodem pożarniczym marki Peugeot „Boxer”. Pozostała kwota niezbędna do zakupu samochodu – 60 000 zł. – pochodziła z budżetu Gminy Regimin. W ten sposób OSP Lekowo spełnia wymogi stawiane jednostkom OSP należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, gdyż dysponuje dwoma samochodami bojowymi – średnim i lekkim”.

Jednocześnie – jak czytamy na www.regimin.pl – “Likwidacja przez GS Regimin sklepu w budynku świetlicy w Lekowie pozwoliła na zagospodarowanie kilku pomieszczeń na potrzeby miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po wykonaniu niezbędnej wewnętrznej przebudowy, podniesieniu stropu, wymianie drzwi zewnętrznych i modernizacji posadzki strażacy-ochotnicy z Lekowa dysponują nie tylko nowym garażem, ale  także pomieszczeniem socjalnym i łazienką. W ramach zadania wymienione zostały także stare drzwi w dotychczas użytkowanym przez OSP garażu”.

a