Oświadczenie Radnego CWS – Przemysława Zadrożnego i przewodniczącego CWS – Wojciecha Jagodzińskiego

W związku z artykułem prasowym, który został opublikowany w Tygodniku Ciechanowskim z dnia 1 marca 2011 r. poświęconym korupcji wyborczej oświadczamy, iż żaden radny CWS ani Stowarzyszenie Ciechanowska Wspólnota Samorządowa nie jest stroną prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Ciechanowie postępowania przygotowawczego.

Jakiekolwiek sugestie lub domniemania dotyczące podejmowania działań niezgodnych z prawem traktujemy jako próbę zdyskredytowania radnych CWS oraz Ciechanowskiej Wspólnoty Samorządowej.

Pragniemy nadmienić, iż Przemysław Zadrożny jako radny CWS już w 2010 roku po pojawieniu się informacji oczerniających jego osobę złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie celem wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia osób za nią odpowiedzialnych. Niestety, ku naszemu zdziwieniu postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie został poinformowany, iż swych praw może dochodzić jedynie na drodze cywilnoprawnej.

W związku z powyższym wobec osób, które prowadzą lub będą prowadzić działania mające na celu oczernianie radnego Przemysława Zadrożnego oraz Stowarzyszenia Ciechanowska Wspólnota Samorządowa będziemy kierować pozwy sądowe o naruszenie dóbr osobistych.

Wojciech Jagodziński        Przemysław Zadrożny

Przewodniczący CWS         Radny CWS