Oświadczenie Starostwa w sprawie zatrzymanego nauczyciela

– Na trzy miesiące został aresztowany psycholog z Ciechanowa pod zarzutem rozpijania małoletniego i podawania mu środków odurzających. Jeszcze jesienią ubiegłego roku wobec 38-latka zastosowano dozór policyjny z zakazem zbliżania się do ucznia. Teraz zdecydowano o areszcie – podało Radio dla Ciebie.

– W początkowej fazie postępowania przygotowawczego przedstawiliśmy mu zarzut popełnienia czynu z artykułu 208 Kodeku karnego, to jest przestępstwo rozpijania małoletniego. Na tym etapie postępowania przygotowawczego prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. W trakcie dalszych czynności w tej sprawie ujawniliśmy okoliczności wskazujące na to, że podejrzany udzielił małoletniemu środków odurzających – poinformował RDC prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski.

Prokuratura nie wyklucza postawienia aresztowanemu kolejnych zarzutów. W związku z tą sprawą Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wydało wczoraj oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi zatrzymania jednego z nauczycieli w placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, iż jeden z nauczycieli w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski, został zawieszony w wykonywaniu wszelkich czynności służbowych z dniem 21 listopada 2023 r. do czasu wyjaśnienia sprawy.

Z uwagi na toczące się postępowania, organ prowadzący na chwilę obecną nie może komentować i udzielać jakichkolwiek informacji w przedmiotowej sprawie.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz

Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego Robert Paweł Morawski

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie