Pakiety medyczne z KRUS dla strażaków ochotników

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie odbyło się przekazanie zestawów medycznych dla jednostek OSP z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego.

Ufundowane przez warszawski Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pakiety otrzymały: OSP Żarnowo, gm. Grudusk, OSP Ulatowo Adamy, gm. Krzynowłoga Mała, OSP Smulska, gm. Załuski, OSP Jonne gm. Lutocin i OSP Konopki, gm. Stupsk

Pakiety wręczyli: dyrektor OR KRUS Joanna Bala, wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, mazowiecki komendant wojewódzki PSP bryg. Jarosław Nowosielski.

Fot. Marek Szyperski