Pamięć Krasińskiego w ciechanowskiej Farze

W ciechanowskiej Farze w ostatnią niedzielę (19 lutego) odsłonięto tablicę poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin wieszcza.

Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii farnej ks. kanonik Zbigniew Adamkowski. Przypomniał, że mały Zygmunt właśnie w ciechanowskiej Farze przystąpił do sakramentu bierzmowania i że z tej właśnie świątyni w ostatnią drogę do Opinogóry odprowadzał swą przedwcześnie zmarłą matkę – Urszulę z Radziwiłłów Krasińską.

[yframe url='[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=SUagOhiSWS0&feature=player_detailpage’]’]Ks. proboszcz podkreślił religijność poety. – był człowiekiem wierzącym, czcicielem krzyża świętego i Matki Najświętszej – mówił ks. Adamkowski. – W liście do przyjaciela Augusta Cieszkowskiego pisał: `”Wierz mi, że jest coś nadprzyrodzonego w spowiedzi i komunii. Spowiedź jest to praktyczne uświadomienie, praktyczne oderwanie sumienia absolutnego od twego we własnych piersiach twych mieszkającego i przeciw postawienie go twojemu”.

Ks. proboszcz Zbigniew Adamkowski, w asyście ks. dziekana Eugeniusza Graczyka i ks. wikariusza Tomasza Baranowskiego, poświęcił tablicę ufundowaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

a