Pamięci ciechanowskich Żydów

“Miałem dom, ciepłą przestrzeń, trochę dobytku, jak u biednych ludzi. Mocno, jak korzeniami drzewa, wrosłem w tę ukochaną biedę.” –  Anna Kamieńska: “Stół Mordechaja Gebirtiga”.

W Ciechanowie upamiętniono dziś (piątek, 6 listopada) 78. rocznicę likwidacji przez niemieckich okupantów miejscowego getta. Niemieccy zbrodniarze dokonali zagłady kilkutysięcznej społeczności ciechanowskich Żydów, z których bardzo niewielu udało się przeżyć II wojnę światową. – „W mieście „zapanowała śmiertelna cisza, na ulicach nie widać było w ogóle ludzi. Ani Żydów, ani Polaków. Tysiącletnia Rzesza mogła być już spokojna w Ciechanowie Żydów już nie było – pisał Robert Bartołd, znany ciechanowski regionalista.

Dziś, na dawnym ciechanowskim kirkucie hołd pomordowanym oddali przedstawiciele Starostwa Powiatowego: starosta Joanna Potocka-Rak i wicestarosta Stanisław Kęsik.

– Dziś 78. Rocznica likwidacji Getta w Ciechanowie 6 listopada 1942 r. to tragiczna data na kartach naszej lokalnej historii – mówi starosta Joanna Potocka-Rak. – Pamiętamy, musimy pamiętać i przekazywać tę pamięć o naszych żydowskich współobywatelach kolejnym pokoleniom.

Hołd ofiarom Holokaustu złożyły też władze Ciechanowa. Z powodu koronawirusa Marsz Pamięci, który w ubiegłym roku przeszedł od ciechanowskiego Zamku (miejsca, skąd okupanci popędzili ciechanowskich Żydów na stację kolejową) miał tym razem charakter wirtualny.

Red

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak