Pamięci ofiar niemieckiej zbrodni w Lesie Ościsłowskim

W minioną sobotę (20 lutego) w Lesie Ościsłowskim uczczono pamięć Polaków – mieszkańców północnego Mazowsza – niepełnosprawnych i chorych umysłowo – w 81. rocznicę zbrodni dokonanej na nich w lutym 1940 r. przez niemieckich okupantów.

– 81 lat temu, tu w Lesie Ościsłowskim miała miejsce zbrodnia, zbrodnia okrutna – powiedziała podczas uroczystości, która miała miejsce w sobotę 20 lutego poseł Anna Cicholska. – Tu wymordowano z terenu ciechanowskiego ludzi chorych, ułomnych, chorych psychicznie, kalekich. Można by powiedzieć: zbrodnia jakich było tysiące na ziemiach naszej, okupowanej Ojczyzny. Otóż nie. Ta zbrodnia miała wymiar szczególny. Władze okupacyjne pod pozorem badań lekarskich ściągnęły rodziny ze swoimi najbliższymi – kalekimi, chorymi, ułomnymi, żeby tu w sposób bestialski, podstępnie zamordować i wrzucić w sposób okrutny do dołów.

– Jestem państwu wdzięczny, że zgromadziliście tu młodych ludzi, po to żeby włączać ich w naszą historię i uczyć, wychowywać do patriotyzmu. Żebyśmy zawsze pamiętali o tych, którzy o tę naszą Ojczyznę walczyli – mówił z kolei proboszcz parafii Sulerzyż ks. Krzysztof Kosewski.

Była modlitwa, kwiaty i znicze pod pomnikiem ofiar tej niemieckiej zbrodni. Wartę honorową zaciągnęli uczniowie I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy z Ciechanowa i strzelcy z Jednostki Strzeleckiej z Uniecka. Adam Pytel z I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy odczytał „Apel Pamięci”.

Obecni byli także m.in. Helena Sędzicka ze Stowarzyszenia Sybiraków, dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mieczysław Gurgielewicz, wicedyrektor ZS nr 1. Im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie Karol Szczepaniak, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego Jolanta Teklińska, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Rafał Bartłomiej Panfil, przedstawiciele ciechanowskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień i Związku Piłsudczyków.

Główny organizator uroczystości Adam Pytel podziękował ciechanowskiemu dziennikarzowi Krzysztofowi Rólce za inspirację do jej zorganizowania.

red

Fot. Marek Szyperski