Pamięci pomordowanych przez niemieckich okupantów

W sobotę 13 lutego porządkowano groby Polaków pomordowanych w Lesie Ościsłowskim przez niemieckich okupantów.

W zorganizowanej z inicjatywy Narodowego Ciechanowa akcji wzięli udział m.in. uczniowie i harcerze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Ościsłowie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=-CVf3_nf4Xo’]

Muzyka wykorzystana w filmie pochodzi z: Chris Zabriskie: Prelude No. 6 – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Źródło: http://chriszabriskie.com/preludes/