Pamięci św. Jana Pawła II

Biegiem Papieskim, biciem w dzwony i “Barką” odśpiewaną przy pomniku św. Jana Pawła II – ciechanowianie uczcili 36. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=e8M1r4yDGmE’]

Spotkanie przy pomniku prowadził ks. kanonik Zbigniew Adamkowski, proboszcz ciechanowskiej parafii farnej, a Bieg Papieski, był częścią większego projektu “Podążaj Ich śladem” – zorganizowanego przez Akcję Katolicką Parafii Farnej (główni organizatorzy – Jerzy Racki i Ryszard Wesołowski), a poświęconego św. Janowi Pawłowi II, bł. ks. Jerzemu Popiełuszce i słudze bożemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.