Pamięci Wyrzykowskich

Mszą św. w ciechanowskiej Farze, a potem okolicznościowym spotkaniem w Muzeum Szlachty Mazowieckiej uczczono pamięć Tadeusza i Marii Wyrzykowskich, ciechanowian, działaczy ludowych i niepodległościowych.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=IBMLpB7dXlg’]

Imieniem Tadeusza Wyrzykowskiego nazwano niedawno nową ulicę w Ciechanowie, biegnącą wzdłuż rzeki Łydyni. Tadeusz Wyrzykowski (1910-1978), absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, żołnierz Września 1939 r., jeden z dowódców Batalionów Chłopskich podczas niemieckiej okupacji, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie trzy lata więziony przez komunistów. Żona Maria – również działała w konspiracji, była więziona przez hitlerowców na Pawiaku.

W uroczystościach, które ciechanowscy ludowcy zorganizowali 6 marca, wzięły udział m.in. córki państwa Wyrzykowskich – Magdalena Wyrzykowska – Kacprzak i Anna Pilich. W Muzeum Szlachty Mazowieckiej otrzymały medale 70-lecia Batalionów Chłopskich oraz Wincentego Witosa. Te same odznaczenia wręczono Andrzejowi Klonowskiemu, a starosta ciechanowski Sławomir Morawski został odznaczony medalem 70-lecia Batalionów Chłopskich.

Odznaczenia wręczali prezes zarządu głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Stanisław Ozonek, poseł Aleksander Sopliński i starosta Sławomir Morawski.

msz