Pamiętajmy o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. “W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – uchwalił w 2007 r. Sejm.

Pandemiczne obostrzenia uniemożliwiają zorganizowanie dużej, rocznicowej uroczystości. W ostatnią sobotę kwiaty pod ciechanowskim Krzyżem Katyńskim złożyły: poseł Anna Cicholska (PiS) i kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Żebrowska.

A my przypominamy obchody z 2013 r.

red

Fot. Marek Szyperski