Pamiętali o rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego

W czwartek (27 września) w 73. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema, pod wodzą nauczyciela historii Jacka Hryniewicza,  pojechali w rajdzie rowerowym szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej.

Do pokonania mieli ok. 50 km.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=kNgFmWBY4c4′]

Fragmenty przemówienia Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisława Oleksiaka.

“Przed 73 laty, kiedy dogasał opór armii polskiej walczącej z najeźdźcami: niemieckim i sowieckim, a w stolicy grzmiały jeszcze strzały i bomby agresora niszczyły jej kolejne gmachy – rodziła się inicjatywa kontynuowania walki. Klęska militarna nie odebrała Polakom woli bycia wolnymi. Wszak wolność ojczyzny i niepodległość jakże była krótka po ponadwiekowej niewoli. I ponownie rozpoczęliśmy marsz, bojowy marsz do niepodległości, jak to czynili na przestrzeni wieków nasi przodkowie. Oni to marszem bojowym szli z ziemi włoskiej, poprzez powstania narodowe; marszem pierwszej kadrowej, zwycięskimi bojami z nawałą bolszewicką, w zrywach powstań ziemi śląskiej i Wielkopolski.

Nasze pokolenia – pokolenia weteranów sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, sił zbrojnych na obczyźnie włączyły się w ten marsz znaczony datami zmagań i czynów bohaterskich.

Tradycyjne świętowanie Dnia Niepodległości, które za niedługo będzie udziałem nas wszystkich, wszystkich sił i środowisk niepodległościowych – winno być znakomitą okazją do wyrażenia szacunku dla tych, którzy w marszu do niepodległości byli wzorem i przykładem. Im oddajemy cześć. Marsz nie może być okazją do gorszących zachowań. A społeczny dyskurs o tym, jak wykorzystać niepodległość i jak ją umacniać – to inne miejsce i czas.

Niepodległość nie ma charakteru politycznego a tym bardziej partyjnego. Jest ona nasza, wspólna.

Twórcy Polskiego Państwa Podziemnego dali przykład służebności sprawom Ojczyzny, gdy była ona w potrzebie. A czy teraz nie jest?

Zarówno kręgi dowódcze walczącej Warszawy, jak i naczelny wódz i władze cywilne uchodzące z kraju przed niewolą i odtwarzające na uchodźstwie swoje struktury w jednoznaczny sposób formowały w tej kwestii stanowiska. Zaś w dniu 27 września 1939 r. powstaje Służba Zwycięstwu Polski, łącząca w sobie zarówno elementy struktur administracji państwowej, jak i początki formacji wojskowej. Z tej to inicjatywy, mówiąc najprościej, wywiodła się Armia Krajowa i Delegatura Rządu na Kraj. Powstało jedyne w dziejach Polskie Państwo Podziemne.

27 września – ten historyczny dzień, dzisiaj świętujemy. A czynimy to od jakże niedawna. Od chwili odzyskania wolności w historycznym czerwcu 1989 roku. Świętowanie nasze jest młode i radosne, tym bardziej, iż przez prawie pół wieku komunistyczny reżim zniewolenia i terroru czynił wszystko, by z naszej pamięci historycznej wydrzeć ten okres bohaterski i ofiarny. To się po części udało. Mieliśmy i mamy tego przykłady, nawet wśród pokoleń, które wyrastają już w wolnej Polsce.

Stąd naszym zdaniem, zdaniem weteranów – siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej, nie można przecenić potrzeby wychowywania przez szkoły polskie młodzieży wyposażonej w odpowiednią wiedzę historyczną. Wychowywania w duchu miłości i szacunku dla bardzo bogatej i różnorodnej historii ojczystej.

Pamięć historyczna to przecież trwały element, element konstrukcyjny naszej tożsamości narodowej, która teraz wystawiana jest na ciężką próbę.

Przeto wszelkie formy budowania tej pamięci, wyposażania jej w nowe elementy poznawcze i odkrywcze, pogłębiające wiedzę – powinny być przez nas szanowane i winniśmy z nich jak najpełniej korzystać. Zaś władze naszego Państwa powinny te procesy ze wszech miar wspierać”.

pełne przemówienie na:  http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/21144/Przemowienie_Prezesa_Swiatowego_Zwiazku_Zolnierzy_Armii_Krajowej_Stanislawa_Olek.html