Pamiętali o Wyklętych/Niezłomnych

Żołnierzy Wyklętych/Niezłomnych uczczono w powiecie przasnyskim. Z inicjatywy starosty przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego oraz Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w kościele pw. św. Mateusza w Zielonej w gm. Krasne odbyła się uroczysta msza św. w intencji poległych Żołnierzy Wyklętych i osób represjonowanych.

Po nabożeństwie uczestnicy przy Pomniku Poległych, gdzie oddali hołd składając wieńce i zapalając znicze.

Msza św. z udziałem rodzin Żołnierzy Niezłomnych, parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli organizacji regionalnych, placówek oświatowych, harcerstwa oraz lokalnej społeczności sprawowano w intencji żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór sowieckiej agresji oraz z okazji 73. rocznicy śmierci żołnierzy z patrolu „Tygrysa” z oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Powiat Przasnyski reprezentowali gospodarze uroczystości – starosta Krzysztof Bieńkowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Wróblewska.

Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli pod Pomnik Poległych, gdzie ksiądz proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Zielonej Andrzej Gajewski poprowadził modlitwę w intencji poległych Żołnierzy Wyklętych i osób represjonowanych, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystość w przeddzień obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych nie mogła się odbyć bez okolicznych przemówień, w których nawiązywano do trwającej od ponad roku wojny rosyjsko-ukraińskiej i bohaterskiej postawy obrońców Ukrainy. Głos zabrał m.in. starosta Krzysztof Bieńkowski, który podkreślał wkład Żołnierzy Niezłomnych w niepodległość Polski oraz fakt, że miłość do Ojczyzny znajduje kontynuację w postawach młodego pokolenia. Starosta przypomniał, że z inicjatywy samorządów Prezydent RP Andrzej Duda, pośmiertnie awansował na wyższe stopnie wojskowe Żołnierzy Niezłomnych z naszego terenu, którzy w umiłowaniu wolności oddali swój najcenniejszy dar – życie.

Narodowe święto ustanowiono w 2011 r., aby upamiętnić mobilizację i walkę Żołnierzy Wyklętych w Polsce, będącą przykładem najliczniejszej zbrojnej konspiracji antykomunistycznej w skali Europy, szczególnie silnie reprezentowanej na terenie powiatu przasnyskiego oraz całego północnego Mazowsza.

Powiat Przasnyski, 2. OReL w Przasnyszu oraz Nadleśnictwo Przasnysz zaprosiły uczniów klas mundurowych na Bieg Partyzanta o szablę Starosty, który odbył się 2 marca w Górach Dębowych. Celem biegu jest m.in. popularyzowanie dokonań oraz wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych działających na terenie Powiatu Przasnyskiego.

Red/SP Przasnysz

Fot. SP Przasnysz