Pani Prezydent u Terytorialsów

Joanna Potocka-Rak, I zastępca prezydenta Ciechanowa spotkała się we wtorek 17 kwietnia z płk. Andrzejem Wasielewskim, dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Mieczysława Dziemieszkiewicza Roja.

Rozmawiano m.in. o współpracy między samorządem miejskim, a Brygadą. Pani prezydent otrzymała pamiątkową plakietkę jednostki.

Joanna Potocka-Rak dla ciechtivi.pl

– Jeszcze nie tak dawno, toczyła się dyskusja ws. sposobu zagospodarowania koszar po dawnej Jednostce Wojskowej, a dziś już od blisko 10 miesięcy Ciechanów ma swoją Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. 5 Brygada OT w marcu br. otrzymała decyzją Ministra MON wyróżniającą nazwę „Mazowiecka”. Dziś zabytkowe obiekty koszar przechodzą wymagane i konieczne remonty, a formowanie Jednostki Ciechanowskich Terytorialsów, przebiega niezwykle sprawnie. Tak dobra organizacja nowej formacji wojskowej w Ciechanowie nie byłaby możliwa, gdyby nie doświadczone Dowództwo i niezwykle zaangażowany Personel pomocniczy Ciechanowskiej Jednostki WOT. Słowa uznania i podziękowania kieruję do płka Andrzeja Wasielewskiego, jego zastępcy ppłka Dariusza Rewaka, wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych 5 MBOT. Zagospodarowana Jednostka Wojskowa i WOT, to poprawa bezpieczeństwa oraz dodatkowy impuls społeczny i ekonomiczny dla rozwoju naszego miasta. Dla ludzi młodych to dodatkowa szansa rozwoju i możliwość związania swojego życia z wojskiem, wojskiem które uczy dyscypliny i odpowiedzialności za siebie i innych. Cieszę się, że 5 MBOT cieszy się dużym zainteresowaniem „rekrutów”, czego dowodem będzie pierwsza uroczysta przysięga do której stanie, ponad 300-tu Ciechanowskich Terytorialsów.