Papierosowa kontrabanda

Prawie 200 tys. zł mógł stracić Skarb Państwa na kontrabandzie ujawnionej przez mławskich policjantów. Wczoraj (czwartek, 7 listopada) przechwycili ponad 185 tys. sztuk nielegalnych papierosów. Dwóm zatrzymanym w tej sprawie osobom grożą wysokie grzywny i do 3 lat więzienie.

– W czwartek, 7 listopada funkcjonariusze z Referatu Przestępczości Gospodarczej i Korupcji we współpracy z Wydziałem Kryminalnym z KPP w Mławie, ujawnili nielegalne wyroby tytoniowe. Zatrzymali dwie osoby, mieszkańców pow. mławskiego, którzy posiadali wyroby tytoniowe bez wymaganej przepisami akcyzy. Policjanci ujawnili w dwóch samochodach oraz miejscu zamieszkania jednej z osób, ogółem ponad 185 tys. sztuk pojedynczych papierosów. Łączna wartość zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wyniosła z tytułu akcyzy ponad 159 tys. zł., natomiast z tytułu podatku VAT ponad 44 tys. zł. Działania policji pozwolą na wszczęcie postępowania realizowanego przez Prokuraturę Rejonową w Mławie. Sprawcom grozi wysoka grzywna i do trzech lat więzienia. Trwają czynności policji – informuje KPP w Mławie.

Nielegalne wyroby zostały zabezpieczone, a sprawcy odpowiedzą za przestępstwo karno-skarbowe. Zgodnie z art. 65 Kodeksu karnego skarbowego, kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego (…) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Fot. KPP Mława