Patriotyczne uroczystości w ciechanowskim “Krasiniaku”

Ponowne poświęcenie odnalezionego po 80 latach sztandaru ciechanowskiego Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej jednemu z najwybitniejszych absolwentów tej szkoły – Mieczysławowi Kurzypińskiemu.

Ukryty w 1939 r. przed niemieckimi okupantami sztandar, odnowiony dzięki wsparciu ciechanowskiego Starostwa Powiatowego i sponsorów został ponownie poświęcony podczas mszy św. w kościele pw. Jezusa Miłosiernego.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Sławomir Filipski

Z kościoła uczestnicy uroczystości przemaszerowali, poprzedzani przez Orkiestrę Dętą ciechanowskiej OSP przed gmach I LO im. Zygmunta Krasińskiego – następcy przedwojennego Gimnazjum.

Na gmachu I LO, obok wejścia głównego odsłonięto i poświecono tablicę pamiątkową Mieczysława Kurzypińskiego – harcerza, członka Polskiej Organizacji Wojskowej, poległego w 1920 r. w bitwie z bolszewikami pod Oranami, absolwenta Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego.

Uroczystości zorganizowały: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, I LO im. Z. Krasińskiego, Hufiec ZHP Ciechanów. Tablicę pamiątkową ufundował Bernard Grzankowski.

Red

Fot. Marek Szyperski