Patryk i Mateusz w Młodzieżowym Sejmiku

Patryk Siuda z gminy Grudusk i Mateusz Zboiński z gminy Żuromin reprezentować będą subregion ciechanowski w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, którego pierwsza sesja odbędzie się 12 grudnia.

Jak informuje Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego  – okręg płocko-ciechanowski reprezentować będzie dziewięciu młodych radnych. Wśród nich mieszkańcy Płocka oraz gmin: Bulkowo, Sochaczew, Grudusk, Żuromin, Bielsk, Teresin i Puszcza Mariańska. Większość z nich to osoby aktywne i ze sporym doświadczeniem – działające w samorządach szkolnych lub młodzieżowych radach gminnych czy miejskich. Region ciechanowski reprezentować będą:

Mateusz Zboiński (powiat żuromiński, gmina Żuromin) – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Przez dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Żuromin. Od pięciu lat aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego. Przez dwa lata był członkiem samorządu uczniowskiego w liceum. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego. Od trzech lat pełni funkcje gospodarza klasy. Od pięciu lat aktywnie współpracuje przy organizacji finałów WOŚP. Największe sukcesy to organizacja dwóch koncertów w liceum – To co dał nam świat – czyli największe talenty naszej szkoły i Zaczarowany Świat Disneya.

Patryk Siuda (powiat ciechanowski, gmina Grudusk) – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. W latach 2018-2019 należał do szkolnego koła wolontariatu. Uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych – Szlachetna Paczka, zbiórka karmy dla psów ze schronisk oraz żywności dla potrzebujących (Banki Żywności). W ubiegłym roku szkolnym był przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Największy sukces to powołanie rady gospodarzy klas, której był przewodniczącym. Uczestniczył w wielu konkursach o tematyce regionalnej. Aktywnie działa na rzecz gminy i parafii. Należy m.in. do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

– Mateusz i Patryk to aktywni i zaangażowani młodzi ludzie. Udzielają się społecznie i charytatywnie. Nieobce są im również sprawy związane z lokalnym samorządem. Jestem pewien, że będą sumiennie pracować na rzecz naszego regionu – podsumowuje radny województwa mazowieckiego, Konrad Wojnarowski.

 Zainteresowanie projektem było bardzo duże. Zgłosiło się w sumie 197 kandydatów, spośród których komisje wybrały 51 radnych. Warto podkreślić, że kobiety stanowią prawie połowę składu Sejmiku. Jest ich 23. Z okręgu płocko-ciechanowskiego chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 57 osób, z czego ostatecznie wybranych zostało 9 radnych, w tym dwóch z powiatów ciechanowskiego i żuromińskiego. Wybór był niezwykle trudny, co podkreśla Tomasz Kominek przewodniczący komisji w okręgu płocko-ciechanowskim. – To młodzi, aktywni i pełni pasji ludzie. Każdy z nich ma sprecyzowane cele. Wie, czym zajmuje się samorząd województwa, na czym polega praca radnego i czym oni, jako młodzi radni, mogą się zająć w sejmiku – podsumował.

– Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpocznie prace już 12 grudnia. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni podobnie jak ich dorośli koledzy, złożą ślubowanie. Wybiorą także ze swojego grona przewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków komisji. Każdy radny będzie mógł uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji. Młodzieżowi radni będą również mogli zgłaszać wnioski, zapytania, postulaty czy inicjatywy. Będą pracować podczas sesji, komisji oraz spotkań roboczych w okręgach – informuje Marta Milewska. – Młodzieżowy sejmik będzie działał zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”. Jego głównym zadaniem będzie przede wszystkim reprezentowanie interesów młodzieży, działanie na rzecz zwiększania udziału młodych ludzi w życiu publicznym województwa, a także na rzecz integracji środowisk młodzieżowych. Młodzi radni będą opiniowali różnego rodzaju dokumenty i propozycje rozwiązań władz Mazowsza. Będą mogli również inicjować działania, które będą odpowiedzią na potrzeby i problemy młodych mieszkańców naszego regionu. Będą również brać udział w różnego rodzaju debatach i dyskusjach.

– Po raz pierwszy na Mazowszu organizujemy sejmik młodzieżowy. Ta inicjatywa to tak naprawdę odpowiedź na głosy docierające do nas od młodych ludzi. Oni chcą być aktywni, chcą móc wyrażać swoje opinie, zmieniać swoje otoczenie i mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość ich regionu. Jestem bardzo ciekaw tego z jakimi pomysłami młodzi radni do nas przyjdą. Myślę, że będzie to inspirujące i konstruktywne doświadczenie zarówno dla nich, jak i dla nas – mówi marszałek Adam Struzik.

Fot. mazovia.pl