Paweł Malinowski z pomocą przedsiębiorcom

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz powstałym w jego wyniku kryzysem, do Urzędu Miasta Ciechanów wpłynął apel grupy lokalnych przedsiębiorców z prośbą o wsparcie. Postulują m.in. zrezygnowanie z części inwestycji zaplanowanych na ten rok, które nie są finansowane ze środków zewnętrznych. W tegorocznym budżecie miasta są to przede wszystkim inwestycje z Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Władze Ciechanowa zwróciły się m.in. do mnie z zapytaniem, czy jako autor projektu „Kwiecisty Ciechanów” ewentualnie wyraziłbym zgodę na rezygnację z jego realizacji.

Zgodziłem się. Jest to wyjątkowa i trudna sytuacja, szczególnie dla przedsiębiorców, z którymi musimy być solidarni. W obliczu kryzysu zmienia się wszystko, w tym priorytety. Uważam, że budżet obywatelski jest bardzo ważny i potrzebny, ale teraz priorytetem jest ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy, szczególnie tych lokalnych. Chciałbym podkreślić, że budżet obywatelski jest finansowany m.in. z podatków, które płacą właśnie przedsiębiorcy. Bez nich mogłoby nie być w ogóle budżetu partycypacyjnego.

Ostatecznie projekt zostanie zrealizowany częściowo. 100 tys. zł (z 200 tys. zł przeznaczonych na jego wykonanie) zostało przekierowane na zmniejszenie dochodów miasta z tytułu działań pomocowych dla przedsiębiorców, których łączna kwota wynosi blisko milion złotych.

W tym roku założone zostaną dwie łąki kwietne: jedna na terenie przy ul. Armii Krajowej (w sąsiedztwie McDonald’s), zaś druga przy ul. Mleczarskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Płońską).

Mam nadzieję, że to nie będą ostatnie łąki w naszym mieście, a władze i mieszkańcy dostrzegą, jak duże korzyści przynoszą [o tym można przeczytać tutaj: https://www.ciechtivi.pl/po-kajakach-kwietne-laki-pawel-mal…/].

Liczę na Wasze zrozumienie i wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców.
Paweł Malinowski

Tytuł od redakcji

Fot. FB/Kajakj na Łydyni