PCPR dla niepełnosprawnych

Po dwóch latach przerwy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w Niestumiu k. Ciechanowa festyn dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia – mieszkających w powiecie ciechanowskim.

-Było to możliwe dzięki realizowanemu przez PCPR w 2017 roku projektowi pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” – współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w bieżącym roku w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – informuje rzeczniczka starosty Barbara Tokarska-Wójciak.

W trakcie uroczystości kierownik PCPR Anna Karaś została uhonorowana medalem 10-lecia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rkEYwoE_MTI[/embedyt]

Gwiazdą imprezy był zespół “Bayer Full”.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nYf6-qIsirw[/embedyt]