Piąta przysięga Terytorialsów

Mazowieccy Terytorialsi po raz piąty w tym roku złożą przysięgę wojskową. Uroczystość odbędzie się 6 października (niedziela) w koszarach przy ul. Wojska Polskiego.

W najbliższą niedzielę, na placu apelowym 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój, 65 Terytorialsów złoży przysięgę wojskową.  Będzie to już piąta przysięga w tym roku, a jedenasta od czasu sformowania Brygady. Wśród przysięgających będzie aż 19 kobiet.

Osoby, które decydują się na służbę w WOT to głównie ludzie młodzi – aż 66 proc. jest w wieku 35 lat i mniej. Średnia wieku Terytorialsów to 32 lata. Są to ludzie pochodzący z różnych środowisk, wykonujący w życiu cywilnym różne zawody. 34 proc. żołnierzy ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (45 proc.) średnie, natomiast zaledwie co dziesiąty żołnierz legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym. Aż 62 proc. osób w formacji deklaruje stałe zatrudnienie, blisko 5 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą.

Blisko 80 proc. żołnierzy, którzy w niedzielę wypowiedzą słowa roty, ma ustabilizowaną sytuację zawodową, wykonują przeróżne zawody. Wśród przysięgających będą nauczyciele w-f, instruktorzy sportowi, księgowe, pracownicy administracyjni, kierowcy międzynarodowi, kucharze, mechanicy, sprzedawcy a także osoby posiadające własną działalność gospodarczą.

Wstępując w szeregi WOT, kierowały nimi różne pobudki. U jednych patriotyzm stawiany jest na pierwszym miejscu, inni uznali ten rodzaj sił zbrojnych za szansę na rozwój swoich pasji, zainteresowań a nawet już posiadanych umiejętności, łącząc służbę z dotychczasowym życiem. Są też tacy, którzy postanowili spróbować własnych sił, sprawdzić swoje wytrenowanie i tężyznę fizyczną podczas intensywnych szkoleń. Jest też grono osób zachęconych przez swoich bliskich czy znajomych, którzy już są żołnierzami Obrony Terytorialnej. Do tej ostatniej grupy możemy zaliczyć szer. Paulinę Zadrożną z Mławy, zachęconą przez mamę, która przysięgę składała w lipcu podczas Święta 5. MBOT.

Po przysiędze, w zależności od miejsca zamieszkania, żołnierze zasilą szeregi naszych czterech batalionów. Terytorialsi pochodzący z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz płońskiego, będą służyli w 51. batalionie lub w samodzielnych pododdziałach w Ciechanowie. Do 52. batalionu w Komorowie trafią żołnierze z powiatów: ostrowskiego, ostrołęckiego, wyszkowskiego, pułtuskiego i makowskiego. Mieszkańcy powiatów podlegających pod WKU Siedlce i Mińsk Mazowiecki służbę będą odbywać w najliczniejszym – siedleckim batalionie, warszawiacy oraz ochotnicy z powiatów legionowskiego i wołomińskiego zasilą szeregi 54. blp z Zegrza Południowego.

***

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę pełni 21,7 tys. żołnierzy z czego ponad 2 tys. stanowią żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej