Pieniądze dla seniorów z gmin powiatu ciechanowskiego

Prawie 300 tys. zł rządowego dofinansowania do istniejących Domów i Klubów Seniora dostaną samorządy z powiatu ciechanowskiego. Ogłoszono wyniki konkursu w ramach programu „Senior+” edycja 2020.

– Do dofinansowania rekomendowano w sumie 738 ofert. W pierwszym module dotyczącym tworzenia nowych placówek było to 191 ofert na łączną kwotę 28,8 mln zł, w drugim obejmującym dofinansowanie do placówek już istniejących – 547 ofert na łączną kwotę 31,8 mln zł – poinformowała  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Łączna kwota dofinansowania w obu modułach to 60,6 mln zł.

Z powiatu ciechanowskiego wnioski do dofinansowanie złożyły i wsparcie otrzymały: miasto Ciechanów – (Dzienny Dom Senior +) – 108 tys. zł; gmina Ojrzeń – (Dzienny Dom Senior +) – 108 tys. zł, gmina Grudusk – (Klub Senior +) – 48 tys. zł,, gmina Regimin – (Klub Senior +) – 23 tys. 80 zł. Przyznane kwoty są takie same jak wnioskowane przez samorządy.

A my przypominamy niedawne obchody drugiej rocznicy działalności Dziennego Domu Senior + w Ojrzeniu.

– W niedalekiej przyszłości ogłosimy drugi nabór w konkursie w ramach edycji 2020 programu „Senior+”. Do wzięcia będzie ok. 15,4 mln zł – dodaje minister Maląg.

Fot. Marek Szyperski/Chór “Pod Lipką” z DDS+ w Ojrzeniu