Pieniądze na sprzęt dla OSP Glinojeck

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Glinojeck dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 27 180,00 zł, co stanowi do 90 % kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu gminy Glinojeck”.

Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Glinojeck, służącego zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska. Dla jednostki OSP Glinojeck zostanie zakupiony sprzęt optyczno – pomiarowy (kamera termowizyjna) – 1 szt., jednostka OSP Ościsłowo zostanie wyposażona w węże ssawne – 2 szt., węże tłoczne W75 – 2 szt., węże tłoczne W52 – 4 szt., natomiast dla jednostki OSP Szyjki planuje się zakup pompy szlamowej – 1 szt. oraz piły do cięcia betonu/metalu – 1 szt.

Inwestycja realizowana będzie w 2019 r.