Pieniądze na wsparcie działalności Klubów i Domów Seniora

Pięć Klubów i Domów Senior + z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W sumie – ponad 400 tys. zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Wsparcie trafi do samorządów terytorialnych, które mogły ubiegać się zarówno o wsparcie na utworzenie i/lub wyposażenie nowych placówek, jak i dofinansowanie placówek już istniejących.

W powiecie ciechanowskim dofinansowanie przyznano: miastu Ciechanów – 128 tys. 600 zł na Dzienny Dom Senior +; Powiatowi Ciechanowskiemu – 105 tys. zł na Klub Senior +; gminie Grudusk – 42 tys. 72 zł na Klub Senior +; gminie Ojrzeń – 79 tys. 988 zł 23 gr na Dzienny Dom Senior + i gminie Regimin – 42 tys. 720 tys. zł na Klub Senior +. Wszystkie placówki już działają.

Chór “Pod lipką” działający przy Dziennym Domu Senior + w Ojrzeniu

– W ramach konkursu w 2021 r. w województwie mazowieckim powstanie 13 nowych placówek „Senior+” (2 Dzienne Domy oraz 11 Klubów). Natomiast 76 już istniejących placówek (29 Dziennych Domów i 47 Klubów ) otrzyma dofinansowanie na bieżącą działalność. Łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 7 mln zł. Z dofinansowania skorzysta blisko 2,2 tys. seniorów – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

red

Fot. Marek Szyperski/Chór “Pod lipką” z Dziennego Domu Seniora w Ojrzeniu