Pieniądze rządowe na drogi samorządowe

Dofinansowanie w wysokości ponad 53 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymają samorządy regionu ciechanowskiego. Wsparcie dotyczy budowy, remontu lub przebudowy 6 dróg powiatowych i 15 dróg gminnych o łącznej długości ponad 84 km.

W środę 25 września wicewojewoda Sylwester Dąbrowski przekazał w Ciechanowie czeki na dofinansowanie zadań z programu przedstawicielom samorządów; powiatom: mławski, przasnyski, płoński, a także gminom miejskim i wiejskim: Baboszewo, Naruszewo, Mława, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Krzynowłoga Mała, Sońsk, Strzegowo.

Fot. Marek Szyperski