45 tys. zł dofinansowania z budżetu powiatu ciechanowskiej ma otrzymać dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Na projektami odpowiednich uchwał Rada Powiatu będzie głosowała na najbliższej sesji – 29 maja.

Pieniądze, jak czytamy w uzasadnieniach uchwał, mają być przeznaczone na “wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej” poszczególnych jednostek.

Po 5 tys. zł mają otrzymać OSP w: Gąskach, gm. Ciechanów, Ciechanowie, Kołaczkowie, gm. Opinogóra Górna, Jarlutach Dużych, gm. Regimin, Ościsłowie, gm. Glinojeck, Gostkowie, gmina Gołymin-Ośrodek, Mierzanowie, gm. Grudusk, Kraszewie, gm. Ojrzeń i Bądkowie, gm. Sońsk.

red