Pierwsza przysięga w 5. Brygadzie

W ciechanowskich koszarach, na placu apelowym, odbyła się dzisiaj (niedziela, 24 stycznia) pierwsza w tym roku przysięga nowych żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój.

Z uwagi na pandemiczne obostrzenia – przysięga była transmitowana online.

Nagranie – DWOT

Złożyło ją 20 żołnierzy, którzy pomyślnie przeszli 16-dniowe szkolenie. W trakcie dzisiejszej uroczystości ślubowanie złożyło pierwszych 31 absolwentów kursu podoficerskiego SONDA. Zostali oni mianowani na pierwszy podoficerski stopień – kaprala.

red

Fot. Monika Szyperska