Polowa izba przyjęć przed szpitalem w Ciechanowie. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce (Lubuskie)

W sześciu szpitalach na Mazowszu, w tym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie trwają ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej. – Celem ćwiczenia jest przygotowanie się na ewentualność rozbicia i uruchomienia polowej izby przyjęć, dedykowanej na przyjęcie chorych zakażonych lub podejrzanych o zakażenie COVID-19 – informuje rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

W ćwiczenia zaangażowane są szpitale:  Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr. Józefa Psarskiego, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.

– Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzamy obecnie ćwiczenia,  podczas których rozstawiamy namiot, który będzie stanowił polową izbę przyjęć. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem . Będziemy prowadzić także ćwiczenia, symulacje całej ścieżki przejścia pacjenta od dostarczenia do polowej izby przyjęć, a  następnie przekazania do oddziału – powiedziała nam dyrektor ds. technicznych ciechanowskiego Szpitala Małgorzata Turowska.

Na oddziale zakaźnym ciechanowskiego szpitala przygotowane zostały  trzy izolatki, szpital zakupił też środki do dezynfekcji za ponad 35 tys. zł.

– Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wprowadził stan podwyższonej gotowości w podmiotach medycznych na terenie województwa. Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem. Oznacza możliwość zlecenia szpitalom m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu – informuje Ewa Filipowicz. – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami, służbami, inspekcjami oraz strażami mającymi związek z działaniami epidemiologicznymi przede wszystkim ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Komendą Stołeczną oraz Wojewódzką Policji, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, a także służbami dyżurnymi Lotniska Okęcie oraz Lotniska Warszawa-Modlin. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje całodobowo sytuację na Mazowszu i jest gotowe do podjęcia działań wynikających z odpowiednich procedur. Wszelkie działania są podejmowane adekwatnie do sytuacji. Wojewoda na bieżąco raportuje o sytuacji na terenie województwa mazowieckiego Ministerstwu Zdrowia. 

Komunikaty wydane przez GIS lub Ministerstwo Zdrowia są na bieżąco udostępniane na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/.

Fot. Maciek Zagroba