Pilnie potrzebna krew dla chorego na białaczkę

23-letni ciechanowianin Mariusz Wróblewski od sześciu lat walczy z ostrą białaczką szpikową.

Mariusz jest po dwóch przeszczepach szpiku. Niestety, nie pomogły.  Aktualnie choroba  wznowiła się. Aby dotrwał do trzeciego przeszczepu szpiku potrzebuje częstych toczeń krwi oraz płytek. Aby oddać krew należy zgłosić  się do najbliższego centrum krwiodawstwa.

Grupa krwi nie ma znaczenia, lecz wskazana jest 0 Rh-. Dane jakie koniecznie trzeba podać przy oddaniu krwi to: Mariusz Wróblewski – Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14.

Centrum powinno wystawić zaświadczenie z danymi. Następnie Mariusz przedstawia dokumenty  w szpitalu, dzięki temu  krew i płytki będzie dostawał o wiele szybciej.

Wszyscy mogą się udać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 w godzinach 7. – 13. (pon.-pt.). Informujemy, że płytki są potrzebne cały czas. Mariusz od dziś zaczyna kolejną chemioterapię (od 29 grudnia). Cały Ciechanów trzyma za niego kciuki!

Mariusz Wróblewski jest znany ciechanowianom jako organizator ciechanowskiego Dnia Dawcy Szpiku. Akcja odbyła się jesienią tego roku. Dzięki jego zaangażowaniu w bazie potencjalnych dawców szpiku zarejestrowały się 184 osoby. W trakcie nawrotu choroby włączył się  jako wolontariusz w „Szlachetną Paczkę”. Dziś sam potrzebuje pomocy innych.

Pozdrawiam,

Kasia Kozłowska

Katolickie Radio Ciechanów