Piotr Pomaski – Najpopularniejszy Dzielnicowy 2012 w powiecie ciechanowskim

Piotr Pomaski zdobył najwięcej – 239 głosów w dorocznym plebiscycie na Najpopularniejszego Dzielnicowego w Ciechanowie i powiecie.

Aspirant Piotr Pomaski (w środku), aspirant Michał Herner (z lewej),starszy sierżant Dominik Jaworski (z prawej)

Drugie miejsce z 83 głosami zajął Dominik Jaworski, a trzecie – Michał Herner – 70 głosów. – Komisja konkursowa policzyła oddane w plebiscycie głosy w ostatni czwartek, 6 grudnia – poinformował rzecznik ciechanowskiej komendy podinspektor Leszek Goździewski.

Podsumowania konkursu dokonało jury, w skład którego weszli między innymi naczelnik wydziału prewencji  komisarz Krzysztof Hincman i kierownicy rewirów dzielnicowych. – Z punktów głosowania rozrzuconych po powiecie ciechanowskim urny zostały przewiezione do komendy w Ciechanowie – relacjonuje rzecznik Goździewski. – Z protokołu obrazującego trud prac komisji wynika, że na dzielnicowych głosowało 587 osób.
W przyszłym tygodniu z finalistami spotka się komendant powiatowy policji inspektor Krzysztof Matusiak. – Konkurs w aspekcie społecznym jest postrzegany jako inicjatywa policji na rzecz promowania dzielnicowego w lokalnej społeczności – informuje podinsp. Goździewski.

a